parallax background

témata koučinku

Vztahy ve všech rovinách


Časté téma dnešní doby. Každého z nás to v životě někdy potkalo....urovnat si vztahy s lidmi kolem nás. Vyznat se v nich. Pochopit proč a kde to nefunguje. Proč si s naším blízkým nerozumíme a jak pochopit v čem se rozcházejí naše úhly pohledu na danou oblast.

Mnohdy to není jednoduché, každý z nás máme jiná očekávání, jiné představy o životě, o výchově, o spolupráci, o tom, jak řešit to či ono. A do našich pocitů vstupují ostatní se svými pocity a názory...parner, tchýně, děti, bratr, sestra, kamarád, rodiče....všichni, kteří mají pocit, že se mohou či mají směrem k nám vyjadřovat. Jedná se zkrátka o mezilidské vztahy, kdy jsme nějakým způsobem k sobě vázáni.

Dalo by se to jednoduše shrnout do jedné věty, že vše je záležitostí vzájemného pochopení a komunikace. Ale tak jednoduché to ve skutečnosti není. A proč je to vlastně tak složité? Proč se nám to kolikrát nedaří, i když se snažíme ze všech sil. Na žádnout situaci není jedno a to stejné řešení. Každý znás jsme jedineční. Ta naše jedinečnost je daná naší genetickou výbavou po rodičích a prarodičích, dále našim osobním charakterem a ve velké míře našim zvykovým a naučeným chováním, které nám předali naši rodiče, sourozenci...tedy nejvíce Ti nejbližší. A poté také další autority, jako jsou učitelé nebo různí sportovní koučové...všichni Ti, kteří nás v období dětství a dospívání ovlivňovali a napomohli k vývoji naší osobnosti. Abychom našli to správné řešení pro naši situaci, potřebuje nejdříve poznat sami sebe a cestu, která nám bude vyhovovat nejlépe.

Partnerské vztahy


• Vztahová krize
• Nedostatečná komunikace ve vztahu a tím vznikající problémy
• Rozchod nebo rozvod
• Obtíže v počátku manželství

Největší množství životních situací řešíme s klienty v oblasti partnerských vztahů. Porozumění, pochopení, vzájemná tolerance a podpora a především komunikace. Toto vše je potřeba posílit v období, kdy se vztah s partnerem ocitl v krizi a hledáme, jak z této krize ven. Velmi často se dnes lidé rozhodnou k rozchodu či rozvodu. Někdy je to správná cesta, protože jsme si s partnerem již předali vše, co jsme měli a náš vztah došel do slepé ulice.

Většinou je zde možnost překonat překážky a popracovat na sobě tak, abychom krizi překonali a nastavili kroky ke společné cestě. Často je ta jediná správná cesta, a to začít měnit sám sebe, svůj postoj k druhému, znát své hranice, lépe komunikovat, vyjadřovat své city a přání. A umět ocenit druhého. Je jen několik zdánlivě jednoduchých pravidel, jak udržet vztah v harmonii a ráda vám tato pravidla pomohu nastavit.

Vztahy rodinné/pracovní


• Nevyřešené vztahy s rodiči, sourozenci a širší rodinou
• Složité situace na pracovišti, jak s kolegy tak s nadřízenými
• Vztah sám k sobě

Koučink pro náctileté


Období dospívání může být náročné období jak pro samotné teenagery, tak pro jejich rodiče. V organismu dítětě měnícího se v dospělého dochází k výrazným změnám, které jsou doprovázeny psychickými změnami, převážně v cítění, myšlení a chování. V rodině mohou nastat problémy v komunikaci a porozumění.

Pomáhám těm náctiletým, kteří si potřebují promluvit a ujasnit určité postoje v oblasti školy, prvních lásek, vztahů s vrstevníky a také rodinného zázemí. A pokud je potřeba, komunikuji s rodiči ohledně předání zodpovědnosti a tím prohloubení samostatnosti v životě jejich potomků. V tomto období je potřeba velké pochopení a trpělivost ze strany rodičů a možná i změna v komunikaci. Rodič se musí zbavit strachu o dospívající dítě a zároveň mu předat co nejvíce zodpovědnosti.

Koučink pro Ženy


Jsem dcera, sestra, manželka, matka. Ve všech těchto „rolích“ se učím být sama sebou. V každé z těchto mých „já“ se potýkám s radostmi a starostmi. A mým cílem je být stále sama sebou a žít v harmonii s ostatními. Za svůj život jsem nejen hloubkovým studiem, ale především samotným životem pochopila, jaké kroky vedou právě k této rovnováze a spokojenému životu. Co vše může žena s láskou „obětovat“, kdy se v pokoře přizpůsobit a jak si stále udržet svou úctu, hodnotu a sebevědomí. Jak tvořit a rozvíjet to, co mne baví. Jak překonávat to nelehké a nebýt z toho vyčerpaná. Jak si udržet úsměv na rtech a laskavost, která je dnes velmi potřebná. Je toho ještě mnohem a mnohem více, co jsem se ve svém životě naučila a co mohu předávat dál.

Pokud jste žena,která na chvíli ztratila sama sebe, která potřebuje podpořit, překonat těžkou životní situaci, najít pochopení, proč se jí některé situace opakují, najít odpovědi na otázky začínající slovy Proč? a Jak?. Přijďte. Věřte, že z každé situace lze najít východisko.